Wygrana klientów kancelarii z bankiem!

W dniu 11 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Szczecinie prawomocnie: uznał umowę kredytu zawartą z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu (Austria) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie za nieważną; zasądził od banku na rzecz klientów kancelarii kwoty, których dochodzili w procesie; zasądził od banku na rzecz naszych klientów koszty procesu.   Od […]