RODO INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Karolina Węgrzyn-Purolczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Węgrzyn-Purolczak, NIP: 851-298-25-13, zwana dalej też „Kancelarią”. Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: ul. Bol. Śmiałego 8/3, 70-351 Szczecin
b) przez e-mail: kwp@ergolegal.pl
c) telefonicznie: +48 796-225-029

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będę przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu wykonania umowy zawartej przez Ciebie z Kancelarią.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązku prawnego w związku z wymogami określonymi w k.p.c., k.p.a., k.p.k., k.p.w., Ordynacji podatkowej, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
b) umowa zawarta przez Ciebie z Kancelarią.
c) mój uzasadniony interes – w zakresie danych przekazanych przez Ciebie na potrzeby wykonania zawartej przez Ciebie umowy z Kancelarią. Jest to mi potrzebne do prawidłowego wykonania umowy.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będę przechowywać Twoje dane osobowe do zakończenia wykonywania zawartej przez Ciebie umowy z Kancelarią, a potem do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

4. Odbiorcy danych
Będę przekazywać Twoje dane osobowe moim usługodawcom, którym zlecę usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych (rachunkowych). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze mną i tylko zgodnie z moimi poleceniami.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzam Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania ode mnie Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abym przesłała Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzam na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się ze mną:
a) listownie na adres: ul. Bol. Śmiałego 8/3, 70-351 Szczecin
b) przez e-mail: kwp@ergolegal.pl
c) telefonicznie: +48 796-225-029

6. Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na mój adres korespondencyjny lub na mój adres e-mailowy (dane kontaktowe w punkcie 1).

7. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.