Zabezpieczenie w sprawie frankowej Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie udzielił klientom kancelarii zabezpieczenia na czas trwania postępowania sądowego o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu. Do uprawomocnienia się orzeczenia kończącego sprawę nas klienci nie będą musieli spłacać rat kapitałowo- odsetkowych, co w sposób znaczący […]

Zabezpieczenie powództwa – uwagi ogólne

W jakim celu składa się wniosek o zabezpieczenie? Postępowanie zabezpieczające to pomocnicza forma względem postępowania rozpoznawczego, w którym sąd rozpatruje całą sprawę. Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie ochrony prawnej (np. wierzycielowi) na czas trwania postępowania „głównego”. Uzyskanie zabezpieczenia może ułatwić (a wielu przypadkach w ogóle umożliwić) wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, np. gdyby dłużnik zamierzał ukryć […]